Search
Close this search box.

COOKIES

Pravidla a informace o používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory V&R Company 21 s.r.o. na webu https://www.invers.cz/

I. Základní informace

Tato pravidla a informace o používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory V&R Company 21 s.r.o., IČO: 10664751, se sídlem Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále i jen společnost) doplňuje OP a informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k souborům cookies.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti a jejich Zákazníků (smluvních partnerů) (dále i jen Zákazník). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých Zákazníků či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje společnosti souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak smlouvy o zprostředkování, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

Společnost respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či Zákaznících budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na webu www.invers.cz a pro zajištění lepších služeb pro Zákazníka a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.

Společnost používá 2 typy souborů cookies:

  • Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či Zákazníka až do jejich smazání
  • Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či Zákazníka

Pomocí technologie souborů cookies zjišťuje společnost následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti.

Cookies třetích stran:

  • Google Analytics – analytika
  • Youtube – zobrazení videí, analytika, marketing
  • Instagram zobrazení galerie, analytika, marketing
  • Smartlook – analytika, marketing
  • Facebook – analytika, marketing

Zákazník uzavřením smlouvy o zprostředkování souhlasí se zpracováním cookies. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu smlouvy Společnosti poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Zákazník prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas Zákazník poskytuje až do doby jeho odvolání.

Zákazník i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním cookies

II. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním cookies

Práva subjektů údajů jsou podrobněji uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů na https://www.invers.cz/ochrana-a-zpracovani-osobnich-udaju/

V případě nespokojenosti či dotazů můžete Vaše práva uplatnit například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje  Společnosti (musí být možné Vás dostatečně přesně identifikovat): eshop@invers.cz

či na poštovní adrese

V&R Company 21 s.r.o.
Lublaňská 267/12
120 00 Praha 2

V Praze dne 11. 11. 2022